Bestel eenvoudig en gratis via zakkenservice.nl

Zakkenservice.nl is de bezorgservice van Van Gansewinkel Overheidsdiensten voor de speciale Plastic Heroes zakken ten behoeve van de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen. Indien uw gemeente gebruik maakt van zakkenservice.nl, kunt u snel en gemakkelijk zakken bestellen en grijpt u nooit meer mis!

Hoe werkt het?

Op www.zakkenservice.nl kunnen burgers van de aangesloten gemeenten pakketjes met zakken bestellen. Dit zijn bundeltjes van 12 zakken. De zakken worden kosteloos binnen 5 werkdagen naar uw huisadres opgestuurd. U hoeft dus niet meer de deur uit voor de Plastic Heroes zakken.

Voor wie?

De bezorgservice is alleen beschikbaar voor bewoners van gemeenten die gebruik maken van deze service.

Kosteloos

Deze service is voor burgers van de deelnemende gemeente geheel gratis. De gemeenten kunnen de kosten dekken uit de vergoedingen die zij uit het Afvalfonds (via Stichting Nedvang) ontvangen.